Haber

Erzincan, Erzurum, Eskişehir Sahur ne zaman? 6 Nisan Perşembe Erzincan, Erzurum, Eskişehir Sahur kaçta biter?

Erzincan, Erzurum, Eskişehir Sahur saati ne zaman ve 6 Nisan Perşembe günü Erzincan , Erzurum, Eskişehir Sahur ne zaman biter soruları Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sıkça sorulmaya başlandı. Sahur saatini bekleyen vatandaşların merak ettiği konu için detayları masaya yatırdık. Tamam, Erzincan , Erzurum, Eskişehir Sahur ne zaman? 6 Nisan Perşembe Erzincan, Erzurum, Eskişehir Sahur kaçta biter?

SAHUR NEDİR, SAHUR NEDEN YAPILIR?

Sözlükte “sabahtan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamına gelen seher kelimesi aynı kökten gelmekte olup, sahur (sehur, sahur) dini bir terim olarak, sabaha karşı yenilen yemek anlamına gelmektedir. oruç için hazırlanın. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-suhur” tabiri kullanılmaktadır. Sahur kelimesi birçok hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muşem, “?vm” md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği bilgiler dikkate alındığında, oruç yasaklarının başlangıçta geceden itibaren başladığı, ancak bu sürenin Bakara suresinin 187. ayetiyle sabaha kadar uzatıldığı, meşruiyetin ana delilidir. Sahura izin veren, bu âyet-i kerimede, “Sizin için siyah iplik sabahtan ayırt edilinceye kadar, beyaz iplik sizin için ayırt edilir. “Yiyebildiğiniz kadar için” anlamına gelen ve sabah kalktığınızı gösteren kısımdır. Sahurun ​​dinen teşvik edilmesi konuyla ilgili hadislerdir.İslam âlimleri oruçlunun sahur yemesinin mendup olduğu konusunda ittifak etmişlerdir (İbnu’l-Münzîr, s. 104).

“Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır” sözleriyle sahura teşvik eden Hz. Peygamber (Buhârî, “?avm”, 20; Nesâî, “ıyâm”, 18-19, 24; Tirmizî, “?avm”, 17)’nin sahura önem verdiği görülmektedir. Bazı hadislerde sahurdan bir yudum su ile de olsa tam anlamıyla vazgeçilmemesi tavsiye edilmiştir. alışveriş merkezi”, 17; Nesai, “ıyâm”, 25-26). Bütün bu deliller dikkate alındığında fakihler sahura kalkma kararının sünnet olduğu sonucuna varmışlardır. Mendub ve müstehab, fıkıh ahlâkındaki geniş mânâları ile nisbetlidir.Bazı hadislerde geçtiği gibi (İbn Mace, “?ıyâm”, 22), sahurun ​​amacının bedene yiyecek sağlamak olduğu açık olsa da Oruç tutmak için sahura kalkan müminin asıl amacı Hz.

Sahurun ​​Müslümanların orucunu Ehl-i Kitabın orucundan ayıran bir özellik olduğunu bildiren hadis (Müslim, “?ıyâm”, 46; Ebu Dâvûd, “?avm”, 16; Nesai, “?ıyâm” , 27; Tirmizi, “Şavm”, 17) açıklanırken, bunun önceki ümmetlere göre Müslümanlara sağladığı bir kolaylık olduğu ve bu nedenle sahura Kitap Ehli’nden farklı davranarak kalkmanın mana olacağı belirtilmektedir. bu nimete şükretmek. Sahuru son vakte kadar uzatmanın, iftarı ilk vakitte kılmanın ve namazda sağ eli sol ele koymanın peygamberlerin özelliklerinden olduğu rivayeti (el-Muvaşaa, “?a? rü’?-?alât”, 46; Abdullah b. Yusuf ez-Zaylai, II, 470), daha önceki hadislerle çelişiyor gibi görünse de, muhtemelen umumî hadislerden dolayı, konunun eserlerinde bunların uzlaştırılması vurgulanmamıştır. Birinci hadisin kabulü, ancak ikinci hadisin rivayetinde sorunlar vardır. Örneğin Tahavi ikinci hadisi (Şer?u Müşkili’l-âs_âr, I, 417-421) içermezken, Kâsânî izaha girmeden her ikisini de aktarır (Bedâ?i?, II, 105). İbnbidin’in bu duruma ilişkin yaptığı tefsirden (Reddü’l-mu?târ, II, 420) istifade edilerek, önceki ilahi dinlerde sahur varken bir süre sonra terk edildiği, dolayısıyla ikinci semavînin de terk edildiği söylenebilir. hadis, ilahi dinlerdeki hükmü, orijinal şekliyle ifade eder. Buna göre birinci hadis-i şerifte, Resûlullah’ın, devrinin Yahudi ve Hıristiyanlarını kastetmiş olması mümkündür. Şah Veliyyullah’ın sahurun ​​faydalarını anlatırken sahurun ​​rahmet olduğu hadisinden hareketle niyeti bu yorumu desteklemektedir: Sahur yemeği ile bir yandan vücudun oruca dayanmasını sağlayacak güç sağlanırken diğer yandan Diğer taraftan, insanların dini karmaşıklaştırma ve dinin farzlarında değişiklik yapma çabaları, daha dindar olma çabasıyla engellenmektedir. Bu mümkün. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz, bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki temel farkın sahur yemeği olduğunu bildirmiştir. Bu sözde Kitap Ehli’nin dinlerini tahrif ettiklerine dair bir işaret vardır. Bunların aksi yönde hareket etmek, dinin aslının korunmasına katkıda bulunmak demektir (?üccetullahi’l-baliga, II, 52). İki hadisin manalarını uzlaştırmak için, Allah Resûlü’nün kendi ümmetinden (kendisine farz, haram veya helal kılınanlardan) ayırdığı durumlar olduğu gibi, diğer peygamberlerin de ihtilafa düştüğü izah edilebilir. sahur konusunda kendi ümmetlerinden.

Sahur, fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının başlangıcı ile bazı Hanefi ve Şafiilere göre gecenin son altıda birinin başlangıcı ve sabahın ortası arasında geçen süredir. Şafak sökmek veya fecirden kasıt, sabah namazına başlamak ve oruca başlamaktır (bu vakitle ilgili hadis ve yorumlar için bk. FECİR). Hz. Peygamber Efendimiz, Bilal-i Habeşi’nin kendi döneminde İbn Ümmü Maktum’un sabah namazından önce okuduğu teheccüd için veya oruç için sahura kalkacakları uyandırmak için yaptığı duanın sahur yemeği için yumuşak olmadığını bildiren hadisi şerifte söylemiştir ( Buhârî, “?avm”, 17; Ebu Davud, “avm”, 18) sahura kalkmayı teşvik etmenin yanında, sahuru olabildiğince geciktirmenin uygun olduğu anlamını da içermektedir. Peygamber’in sahur uygulamalarıyla ilgili rivayetler de bunu destekler nitelikte olup, sahur yaptıktan kısa bir süre sonra (elli âyet okunabilen) sabah namazını kıldırdığı hepsinden anlaşılmaktadır (Buhari, ” ?avm”, 20, “Taheccüd”). “, 8; Müslim, “ıyâm”, 47; Nesâî, “ıyâm”, 20-22). Bu konudaki delilleri takdir eden fakihler, sahuru son vakte kadar terk etmenin müstehab olduğu kanaatine varmışlardır. Ancak bu karar imsak vakti ile sınırlıdır; vaktin gelip gelmediği konusunda şüphe varsa, yemek ve içmek mekruh olur (bu konuda karşılaşılabilecek bazı durumların hükümleri için bkz. İMSAK; ORUÇ) Fakihlerin çoğuna göre -oruç tutmamaya niyet yoksa- sahur yemeği oruca niyet yerine geçer, Şafii mezhebinde sahura kalkmak niyet yerine geçmez.

6 Nisan Perşembe Erzincan, Erzurum, Eskişehir SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

6 Nisan Perşembe Erzincan sahur saati: 04:42

6 Nisan Perşembe Erzurum sahur saati: 04:18

6 Nisan Perşembe Eskişehir sahur saati: 05:02

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu